Apollon Yhteiskoulu on Urhean yläkouluverkoston liikuntalähikoulu!

Ilmoittautuminen Urhea-toimintaan täältä.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on "Parempi arki tuo paremman tuloksen".

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. Apollon Yhteiskoulu takaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla.

Apollon yhteiskoulussa Urhea-oppilaalla on mahdollisuus liikkua kouluaikana tuntijaon mukaiset liikuntatunnit sekä  osallistua 1-2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineliikuntaan joka vuosiluokalla. Tämän lisäksi oppilas voi vielä harrastaa liikuntaa päivittäin erillisellä liikuntavälitunnilla, jonka kesto on 30 min. Liikuntavälitunneilla liikutaan monipuolisesti ja pelataan eri pelejä joko ulkona tai koulun liikuntasalissa.  

Urhea-oppilaat osallistuvat kerran viikossa järjestettävään Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennukseen oman koulun liikuntatiloissa tai koulun lähiympäristössä. Valmennus on luonteeltaan yleisvalmennusta, henkilökohtaisten fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä ja kehonhuoltoa, joka soveltuu hyvin eri lajien edustajille. Urhea-oppilas on aina etusijalla pääsemään koulussa järjestettäviin valinnaisaineliikunnan ryhmiin.

Urhea-oppilaalla on mahdollisuus osallistua joustavasti kilpailumatkoihin ja harjoitusleireihin lukuvuoden aikana. Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä sen urheiluseuran kanssa, johon oppilas kuuluu. Seurayhteistyö suunnitellaan pääsääntöisesti urheilijakohtaisesti.

Urhea-oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Apollon Yhteiskouluun hakeneista ja valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei järjestetä, vaan oppilas hakee Urhea-toimintaan yllä olevalla hakulomakkeella.  Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on innokas suhtautuminen urheiluun sekä koulutöiden hyvä hoitaminen ja koulun sääntöjen noudattaminen. Tavoitteellinen ja aktiivinen osallistuminen urheilu- ja liikuntatoimintaan koulun ulkopuolella katsotaan eduksi. Oppilas sitoutuu toimintaan allekirjoittamalla Urhean urheilijasopimuksen.

Jos oppilaan hakutoiveena on Apollon Yhteiskoulu, voi Urhea-toimintaan hakeutua myös yläkoulujen hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja Urheasta löydät www.urhea.fi

 

 

Urhea-toiminta Apollossa. Ilmoittaudu täällä.