Design-linja

Kevään 2024 yhteishaussa Design-linjalle ei enää voi hakeutua.
Design-linjalla opiskeleva perehtyy osana luko-opintoja muotoiluajattelun ja -oppimisen perusteisiin. Opintoihin kuuluu esimerkiksi designin historiaa, muotoiluajattelua ja palvelumuotoilua sekä oman tuotteen tai palvelun kehittämistä ideasta valmiiksi kokonaisuudeksi.