Diplomityö

Kuvataiteen diplomityö, Naiima Sheikh Abdirahman