AVAIMIA MAAILMAAN- APOLLON MONTESSORI-LINJA

Apollon Yhteiskoulussa aloittaa syksyllä 2024 montessorimenetelmää käyttävä linja. Opetuksesta vastaavat pääosin montessoriopettajan koulutuksen saaneet opettajat, joita tukevat menetelmään perehtyneet aineenopettajat. Munkkiniemen uusissa tiloissa on aineenopetuksen tilat ja kotiluokka montessorilinjalaisille. Opetukseen voi hakea kaikista kunnista. Etusijalla ovat oppilaat, joilla on montessoritausta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan voidaan ottaa oppilaita, joilla ei ole kokemusta montessorista, mikäli paikkoja riittää.  

Montessori-linjalla voi opiskella nuorelle sopivalla tavalla

Yläkoulun montessoriopetusta on vuosikymmeniä toteutettu ympäri maailmaa. Se on kasvava, tutkittu menetelmä, joka huomioi oppilaiden erilaisuuden. Maria Montessorin kehittämässä menetelmässä opetus aloitetaan oppilaan henkilökohtaisesta oppimisen tasosta, ja siitä jatketaan eriyttäen. Apollon Montessori-linja seuraa suomalaista opetussuunnitelmaa ja linjalla opiskelevilla on samat oppimistavoitteet ja -sisällöt kuin muilla perusopetuksen oppilailla. 

Apollon Montessori-linjalla käytössä ovat oppikirjat ja digitaalinen oppimisympäristö sekä lisäksi ryhmälle suunnitellut, yksilökohtaiset materiaalit. Huoltajat saavat ajantasaista tietoa lapsen henkilökohtaisesta edistymisestä sähköisellä järjestelmällä. Montessoriluokissa opiskellaan eri-ikäisten ryhmissä. Osa opiskelusta tehdään ryhmissä ja osa yksilöllisesti eriyttäen. Oppilaat myös auttavat toisiaan opiskelussa.

Montessori-linjalla voi opiskella omaan tahtiin, ja yläkoulun aikana on mahdollista tehdä lukion opintoja. Jatko on mutkatonta samassa koulussa yläkoulun jälkeen. Montessorilinjalaiset ovat mukana Apollon taideprojekteissa. Montessorilinjalainen voi myös osallistua Apollon Urhea-toimintaan tai Luovalle linjalle.

Omia projekteja ja vastuun kantamista

Opetus montessoriyläkouluissa on monialaista projektipohjaista opetusta. Montessori-linja tekee nuorten suunnittelemia ja aikuisten tukemia projekteja. Projektien aikana hankitaan käytännön osaamista opiskelluista tiedoista ja samalla opitaan yhteistyötä. 

Montessorilinjalaiset osallistuvat myös kaupunkiyhteisön toimintaan vaikuttamalla ja auttamalla omalla panoksellaan esimerkiksi hyväntekeväisyyshankkeissa. Toiminnasta mahdollisesti syntyvä tuotto investoidaan nuorten seuraaviin projekteihin. 

Kiinteä, tuttu ryhmä ja koulutetut opettajat

Apollon Montessori-linjalla opiskellaan tutussa omassa ryhmässä. Ryhmää ohjaavat koulutetut montessoriopettajat (12-18 AMI diplomi), joiden lisäksi opetuksesta vastaavat menetelmän tuntevat  aineenopettajat. Apollon aineenopettajilla on vuosien kokemus yläkoululaisten ja lukiolaisten opettamisesta. Apollon Munkkiniemen koulutilat ovat aineenopetukselle sopivat.

Montessorimenetelmä sopii kaikille nuorille ja on laajasti käytössä oleva, tutkittu opetusmenetelmä. Näistä esimerkkejä ohessa:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202201/montessori-children-often-turn-happy-adults

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cl2.1330

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/428885

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1161309.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ssm.12331

Montessorimenetelmän kansainvälisyys tarjoaa nuorille kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kontakteja. Maasta toiseen muuttavalle nuorelle menetelmä on tuttu ja noudattaa samoja periaatteita ympäri maailman. Montessoriorganisaatiot myös muodostavat verkoston, jonka kautta on helpompi saada kontakteja, yhteistyöhankkeita ja löytää oppimismahdollisuuksia Suomen ulkopuolellakin.

Maria Montessorin alkuperäinen idea nuorten opetukseen kuvataan hänen kirjassaan From Childhood to Adolescence. Siinä ikäkauden opetuksesta käytetään nimeä Erdkinder. Lue kirja tai lataa itsellesi kopio osoitteessa:

https://ia803003.us.archive.org/14/items/fromchildhoodtoadolescentmariamontessoripdfdrive.com1/From%20Childhood%20to%20Adolescent%20-%20Maria%20Montessori%20%28%20PDFDrive.com%20%29%20%281%29_text.pdf


Hakeminen Montessori-linjalle
Apollon Montessori-linjalle valitaan vuosittain 16-18 oppilasta. Ryhmä perustetaan 16 oppilaalla. Näin varmistetaan laadukas opetus alusta alkaen. Opetukseen voi hakea kaikista kunnista. Etusijalla ovat oppilaat, joilla on montessoritausta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan voidaan ottaa oppilaita, joilla ei ole kokemusta montessorista, jos paikkoja riittää.  Apollon Montessori-linjalle ei ole pääsykoetta. 

Haku yläkouluun tehdään sähköisellä lomakkeella. 
Montessori-linjalle hakeutumisen lomake tulee kotisivulle hakuajan alkaessa 20.11.

Hakuaika on 20.11.-3.12.2023.

Jos sinulla on kysyttävää Apollon Montessori-linjasta, lähetä sähköpostia osoitteella
montessori@ayk.fi

 

 

 
Montessori-linja