Yleisopetusta ja painotettua opetusta

Yläkoulussa oppilas voi halutessaan opiskella musiikki- tai kuvataidepainotteisella luokalla, joille haetaan soveltuvuuskokeilla. Yleisopetuksessa on laaja valikoima kursseja liikunnasta ilmaisutaitoon. Koulu osallistuu kansainvälisiin projekteihin, joissa oppilaat tutustuvat samanikäisiin eri kulttuureista.

Kielivalikoimassamme A-kielinä opetetaan englantia, ranskaa ja ruotsia. B1-kielenä on ruotsi, B2-kielinä ovat ranska ja saksa.

Opiskelua ja oppimista tuetaan monin tavoin koulun sisällä sekä vuorovaikutuksella kotien kanssa. Apollo on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä kiusaamista. KiVa koulu ja työrauha ovat koulumme keskeisimmät teemat. Vanhemmat voivat tukea koulun kasvatustehtävää liittymällä Vanhempainyhdistykseen tai Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistykseen.

Opiskelun osana koulu tarjoaa runsaasti opintokäyntejä yrityksiin, julkisiin laitoksiin sekä luonto- ja kulttuurikohteisiin. Oppilailla on mahdollista perustaa bändi sekä harjoitella koulun tiloissa ja koulun soittimilla.

Koulumme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kierrättämällä ja lajittelemalla jätteensä. Vihreät oppilaskunnat toimivat aktiivisesti yhteisen tulevaisuuden puolesta.