Yleisopetusta ja luova linja

Apollon Yhteiskoulussa toimii Luova linja. "Luovislaisuus" tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskeluun luovakursseilla. Luovan linjan laajuus yläkoulun aikana on seitsemän valinnaisainetuntia, joista viisi on taito-ja taideaineita.
Oppilas voi myös hakeutua syksyllä 2024 aloittavalle Montessori-linjalle.
Lisäksi koulumme osallistuu Urhea-toimintaan.

Yläkoulussa on laaja valikoima kursseja liikunnasta ilmaisutaitoon. Koulu osallistuu kansainvälisiin projekteihin, joissa oppilaat tutustuvat samanikäisiin eri kulttuureista.

Kielivalikoimassamme A-kielinä opetetaan englantia, ranskaa ja ruotsia. B1-kielenä on ruotsi, B2-kielinä ovat ranska ja saksa.

Opiskelua ja oppimista tuetaan monin tavoin koulun sisällä sekä vuorovaikutuksella kotien kanssa.
Apollo on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä kiusaamista. KiVa koulu ja työrauha ovat koulumme keskeisimmät teemat.
Vanhemmat voivat tukea koulun kasvatustehtävää liittymällä Vanhempainyhdistykseen tai Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistykseen.

Opiskelun osana koulu tarjoaa runsaasti opintokäyntejä yrityksiin, julkisiin laitoksiin sekä luonto- ja kulttuurikohteisiin. Näitä toteutetaan turvallisuus huomioon ottaen.

Koulumme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kierrättämällä ja lajittelemalla jätteensä. Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti yhteisen tulevaisuuden puolesta.