Lukiossa opiskelet vähintään 75 kurssia

OPISKELU LUKIOSSA

LUKION OPPIMÄÄRÄ LOPS 2021

150 opintopistettä = 60 opintopistettä 1. vuonna + 60 opintopistettä 2. vuonna + 30 opintopistettä 3. vuonna.
Pakollisia opintoja 94-104 opintopistettä riippuen siitä, opiskeleeko opiskelija pitkää vai lyhyttä matematiikkaa ja/tai ruotsia.
Vähintään 2/3 kunkin aineen oppimäärään kuuluvista valtakunnallisista opinnoista on oltava hyväksytysti suoritettuja.
Voit suorittaa myös enemmän kuin 150 opintopistettä.

 LUKION OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016

75 kurssia = 30 kurssia 1. vuonna + 30 kurssia 2. vuonna + 15 kurssia 3. vuonna.
Pakollisia kursseja 47–52, riippuen siitä, opiskeleeko opiskelija pitkää vai lyhyttä matematiikkaa ja/tai ruotsia.
Syventäviä kursseja oltava vähintään 10 (liittyvät kiinteästi johonkin oppiaineeseen).
Soveltavia kursseja lisäksi (valtakunnallisia tai koulukohtaisia).
Vähintään 2/3 kunkin aineen oppimäärään kuuluvista valtakunnallisista kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja.
Voit suorittaa myös enemmän kuin 75 kurssia.

Oppitunnit
- Kuusijaksojärjestelmä, kukin jakso n. 6 viikkoa (30–32 työpäivää, joihin sisältyy arviointiviikko).
- Oppitunnit 90 minuuttia.
- Kunkin kurssin oppitunteja on kolmena päivänä viikossa (paitsi kurssit, jotka on hajautettu useampaan jaksoon).
- Varmista paikkasi kurssilla olemalla läsnä ensimmäisellä oppitunnilla. Jos olet sairaana, ilmoita poissaolosta opettajalle. Muussa tapauksessa saatat menettää paikan kurssilla.
- Oppituntityöskentely otetaan arvioinnissa huomioon.
- Oppitunneilla käsitellyn asian lopullinen sisäistäminen tapahtuu kotona.

Opiskelurauha

Lukio-opiskelu vaatii keskittymistä ja työrauhaa. Sen ylläpitämiseksi
- hallitse äänenkäyttöäsi ja kohdista se tuntityöskentelyyn
- käytä kännykkää ja kannettavaa vain opiskelutarkoituksiin
- opettaja voi puuttua laitteiden häiritsevään käyttöön ja ottaa ne haltuunsa lopputunnin ajaksi.

POISSAOLOT

- Osallistu säännöllisesti opetukseen
- Selvitä kaikki poissaolot oppitunneilta ja koulun tilaisuuksista (alaikäisen huoltaja selvittää).
-Tee matalalla kynnyksellä Omaolo-testi, jos saat koronaan viittaavia oireita
- Ennalta tiedettyihin poissaoloihin anot luvan wilman loma-anomustoiminnolla.

Huomaa, että jo kolmen päivän poissaolo voi aiheuttaa jonkin aineen kohdalla koko viikon oppituntien menetyksen, joten sinun on varauduttava vastaavaan työmäärään kotona.
-Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta pidemmän aikaa.

Myöhästymiset

Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Erityisesti niinä aamuina, kun sinulla on koe tai yo-kirjoitus tai keli on huono, varaa matkaan riittävästi aikaa.

ARVIOINTIVIIKKO

Kunkin jakson päätteeksi on arviointiviikko, jonka aikana jokaisen oppiaineen osaamista arvioidaan oppiaineeseen soveltuvilla tavoilla.

Arviointiviikkoon varataan viisi päivää. Kokeiden kesto on klo 9.30–12.30 ja kokeessa on oltava vähintään tunnin ajan. Lisäaikaisen koe alkaa klo 8.30.

Koetta edeltävänä päivänä klo 13 alkava oppitunti on varattu seuraavan päivän kokeen valmisteluun. Tilaisuus on osa opintoja, joten siellä on oltava paikalla. Samalla saat täyden hyödyn koetta varten. Taito- ja taideaineiden valmistelutuntien aiheena voi olla esim. arviointikeskusteluja tai vertaisarviointeja opettajan suunnitelman mukaan.
Opintoihin saattaa kuulua myös välikoe jakson aikana, jolloin arviointiviikolla voi olla toinen välikoe tai koko opintojen sisältöä mittaava suoritus.
Kokeen ja valmistelutunnin välisenä aikana on mahdollisuus valvotussa tilassa valmistautua kokeisiin tai tehdä puuttuvia suorituksia.
Jos et pääse kokeeseen sairauden tai esim. liikenne-esteen vuoksi, on sinun tai huoltajasi ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajallesi tai aineenopettajalle.  Mikäli et ilmoita poissaolostasi, sinulla on jäljellä vain yksi uusintamahdollisuus kokeen suorittamiseen.
Parhaiten valmistaudut arviointiviikkoon seuraamalla opetusta aktiivisesti ja tekemällä jakson aikana kaikki kotitehtävät ja osasuoritukset.

Vilppi

Vilpiksi kokeen aikana katsotaan mm. lunttaus, vastausten näyttäminen toiselle tai puhelimen käyttäminen tai sen yritys. Muissa suorituksissa vilpiksi katsotaan plagiointi. Plagiointi on toisen henkilön tuottaman materiaalin lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan. Kaikissa tapauksissa suoritus hylätään ja rehtori harkitsee puhuttelun yhteydessä jatkoseuraamukset.
Asianmukaiset lähdeviittaukset voit tarkistaa äidinkielen oppikirjastasi tai opettajaltasi.