Lukiossa opiskelet vähintään 75 kurssia

Opiskelu lukiossa

Uusi opetussuunnitelma (LOPS2016) on tuonut oppimiseen monialaisuutta, oppimisympäristöihin digitaalisuutta ja arviointiin monipuolisuutta.

Lukion oppimäärä

75 kurssia = 30 kurssia 1. vuonna + 30 kurssia 2. vuonna + 15 kurssia 3. vuonna
Pakollisia kursseja 47 – 52, riippuen siitä, onko pitkä vai lyhyt matematiikka ja/tai ruotsi
Syventäviä kursseja oltava vähintään 10 (liittyvät kiinteästi johonkin oppiaineeseen)
Soveltavia kursseja (valtakunnallisia tai koulukohtaisia)
Vähintään 2/3 kunkin aineen oppimäärään kuuluvista valtakunnallisista kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja.
Voit suorittaa myös enemmän kuin 75 kurssia

Oppitunnit

- viisijaksojärjestelmä, kukin jakso n. 7 viikkoa (37-38 työpäivää, joihin sisältyy arviointiviikko)

- oppitunnit 75 min (lukuun ottamatta joitakin aamu- ja iltapäivätunteja)

- kunkin kurssin oppitunteja on kolmena päivänä viikossa (paitsi kurssit, jotka on hajautettu useampaan jaksoon)

- varmista paikkasi kurssilla olemalla läsnä ensimmäisellä oppitunnilla. Jos olet sairaana, ilmoita poissaolosta opettajalle. Muussa tapauksessa saatat menettää paikan kurssilla.

- oppituntityöskentely otetaan arvioinnissa huomioon

- oppitunneilla käsitellyn asian lopullinen sisäistäminen tapahtuu kotona

 

Opiskelurauha

Lukio-opiskelu vaatii keskittymistä ja työrauhaa. Sen ylläpitämiseksi

-hallitse äänenkäyttöäsi ja kohdista se tuntityöskentelyyn

-käytä kännykkää ja kannettavaa vain opiskelutarkoituksiin

-opettaja voi puuttua laitteiden häiritsevään käyttöön ja ottaa ne haltuunsa lopputunnin ajaksi

 

Päivärytmi

 

ma

ti

ke

to

pe

8.10-8.55

         

9.00- 10.15

1

5

3

2

4

10.15-10.30

   

18ab:n ryhmän-

ohjaus

   

10.15-10.30


17ab, 16ab, 15a: ryhmänohjaus ro:n ilmoittamana päivänä

10.30-10.45

välitunti

10.45-12.30 *

2

6

5

3

1

* tunnin sisällä ruoka:

30 min ruokailu: 11.05 16ab, 11.10 17ab, 11.20 18ab

12.35-13.50

3

2

1

6

5

13.50-14

välitunti

14-15.15

6

4

7

4

7

15.15-16.30

7

8

8

8

 

 

Poissaolot

- osallistu säännöllisesti opetukseen

- selvitä kaikki poissaolot oppitunneilta ja koulun tilaisuuksista (alaikäisen huoltaja selvittää)

- yli neljästä poissaolosta kurssin suoritus keskeytyy (K-merkintä) ja kurssi on käytävä uudelleen

- yli neljän kerran poissaoloista lääkärintodistus (muulloinkin aina kun olet käynyt lääkärissä)

- ennalta tiedettyihin poissaoloihin anot luvan, koulun sivulta tai kansliasta saat lomakkeen, palautus ryhmänohjaajalle

Huomaa, että jo kolmen päivän poissaolo voi aiheuttaa jonkin aineen kohdalla koko viikon oppituntien menetyksen, joten sinun on varauduttava vastaavaan työmäärään kotona.

Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta suuren osan jaksosta.

Myöhästymiset

Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Tunnin alettua ja luokan oven sulkeuduttua opettaja päästää myöhästyneet kerralla sisään, minkä jälkeen ovea ei avata. Erityisesti niinä aamuina, kun sinulla on koe tai yo-kirjoitus tai keli on huono, varaa matkaan riittävästi aikaa.

Arviointiviikko

Kunkin jakson päätteeksi on arviointiviikko, jonka aikana jokaisen oppiaineen osaamista arvioidaan oppiaineeseen soveltuvilla tavoilla.

Arviointiviikkoon varataan viisi kokonaista päivää ja näitä edeltävä iltapäivä sekä seuraavan jakson ensimmäinen aamupäivä (katso esimerkkikaavio). Kokeiden kesto on klo 9 - 12 ja kokeessa on oltava vähintään tunnin ajan. Lisäaikaisen koe alkaa klo 8.

Koetta edeltävänä päivänä klo 12.35 alkava oppitunti on varattu seuraavan päivän kokeen valmisteluun. Tilaisuus on osa kurssia, joten siellä on oltava paikalla. Samalla saat täyden hyödyn koetta varten. Taito- ja taideaineiden valmistelutuntien aiheena voi olla esim. arviointikeskusteluja tai vertaisarviointeja opettajan suunnitelman mukaan. Taito- ja taideaineiden suorituksia ei välttämättä ole kyseisen palkin varsinaisena koepäivänä.

Kurssista saattaa olla myös välikoe jakson aikana, jolloin arviointiviikolla voi olla toinen välikoe tai koko kurssin sisältöä mittaava suoritus.

Kokeen ja valmistelutunnin välisenä aikana on mahdollisuus valvotussa tilassa valmistautua kokeisiin tai tehdä kurssien puuttuvia suorituksia.

Jos et pääse kokeeseen sairauden tai esim. liikenne-esteen vuoksi, on sinun tai huoltajasi ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajallesi tai aineenopettajalle.  Mikäli et ilmoita poissaolostasi, sinulla on jäljellä vain yksi uusintamahdollisuus kurssikokeen suorittamiseen.

Parhaiten valmistaudut arviointiviikkoon seuraamalla opetusta aktiivisesti ja tekemällä kurssin aikana kaikki kotitehtävät ja kurssin osasuoritukset.

Vilppi

Vilpiksi kokeen aikana katsotaan mm. lunttaus, vastausten näyttäminen toiselle tai puhelimen käyttäminen tai sen yritys. Muissa suorituksissa vilpiksi katsotaan plagiointi. Plagiointi on toisen henkilön tuottaman materiaalin lainaamista ilman, että alkuperäistä tekijää ilmoitetaan. Kaikissa tapauksissa suoritus hylätään ja rehtori harkitsee puhuttelun yhteydessä jatkoseuraamukset.

Asianmukaiset lähdeviittaukset voit tarkistaa äidinkielen oppikirjastasi tai opettajaltasi.