Yleissivistävää lukio-opiskelua

Apollon Yhteiskoulussa voit opiskella yleislinjalla tai Design-linjalla.

Yleislinja

Apollon lukio tarjoaa yleissivistävää opetusta. Lukiolaisen on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista 47–52 on pakollisia, riippuen matematiikan ja ruotsin oppimääristä.

Lisäksi opiskelija suorittaa syventäviä ja soveltavia opintoja. Tarjoamme kaikki pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit.

Lukiossamme voi suorittaa kuvataide- tai musiikkidiplomin, liikennekasvatuskurssilla edullisesti ajokortin sekä tietotekniikan opiskelun puitteissa tietokoneen @- tai A-tutkinnon.

Pieni ja lämmminhenkinen lukiomme tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta tarpeen mukaan.

Useimmissa oppiaineissa on valtakunnallisten syventävien kurssen lisäksi koulukohtainen kertauskurssi yo-kirjoituksiin valmistautumista varten. A-kielinä ovat englanti ja ruotsi.  

B1-kielenä on ruotsi. B2-kielinä ovat ranska ja saksa sekä B3-kielinä ranska, saksa ja espanja, mikäli valitsijoita on riittävästi.

Opintovierailut ovat keskeinen osa useiden kurssien sisältöä. Muun muassa kaupunkihistorian kurssilla tutustutaan historiallisiin kohteisiin kotimaassa tai ulkomailla ja kestävän kehityksen kurssilla vieraillaan tutustumassa yritysten kierrätykseen ja energiatalouteen.

Design-linja
Lukiossamme on toiminut syksystä 2019 alkaen Design-linja, jossa opiskelja perehtyy osana luko-opintoja muotoiluajattelun ja -oppimisen perusteisiin. Opintoihin kuuluu esimerkiksi designin historiaa, muotoiluajattelua ja palvelumuotoilua sekä oman tuotteen tai palvelun kehittämistä ideasta valmiiksi kokonaisuudeksi.

Design-linjan pakolliset kurssit:
1. Designin perusteet ja historia
2. Design@thinking
3. Yhteistyö ja vuorovaikutus
4. Palvelumuotoilu
5. Ideasta tuotteeksi

Design-kurssi sisältää seuraavia elementtejä:
-          opiskelijan osallistuminen kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen
-          projektiluonteisuus
-          luovuuden ja ongelmanratkaisun toteutuminen laajasti ymmärrettynä
-          osaamisen jakaminen kurssilaisille tai laajemmin
-          esiintyminen tai markkinointi