Perusopetuksen päättötodistus on arvokas!

Yläkoulussa koulupäivät ovat enintään 7 tunnin mittaisia. Päivä alkaa aikaisintaan klo 8.10 ja kestää enintään 15.30 asti.
Oppitunnit ovat pääsääntöisesti 75 minuutin mittaisia. Katsomusaineiden opetetaan 45 minuutin mittaisina ja 8.-9. luokilla valinnaisaineet ovat 90 minuutin jaksoissa. Aamupäivän katkaisee puolen tunnin liikuntavälitunti ja puolen päivän aikaan on puolen tunnin ruokatunti.
Uusina oppiaineina yläkouluun tullessasi ovat historia ja ruotsin kieli.

Jos olet musiikki- tai kuvataidepainotteisella luokalla, opiskelet jo 7. luokasta asti omaa painotusainettasi.
Painottamattomilla luokilla olevat opiskelevat valintansa mukaan kädentaitoja tai liikuntaa.

8.-9. luokilla valinnaisuus laajenee kotitaloudella, tekstiilityöllä, teknisellä työllä, kuvataiteella, musiikilla, liikunnalla ja ilmaisutaidolla.
Painotteisella luokalla opiskelevilla osa valinnaistunneista käytetään painotusaineen opiskeluun.

Perusopetuksen päättötodistuksen perusteella pyrit toiselle asteelle eli lukioon tai ammatillisiin opintoihin.
Siksi on tärkeää tehdä perusopinnot huolella. Parhaaseen lopputulokseen pääset osallistumalla aktiivisesti oppituntityöskenteyyn ja tekemällä kotitehtävät ajallaan. Varmista wilmasta kokeiden aikataulut ja arvosanat.
Seuraa myös muita wilma-viestejä ja tiedotteita, niin pysyt ajan tasalla.