Oppilaskunnan toiminta

Jokainen oppilas kuuluu yläkoulun oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee hallituksen siten, että kultakin yläkoulun aloittavalta luokalta valitaan edustajat ja he jatkavat tehtävässään yläkoulun loppuun. Oppilaskunnan hallituksen välityksellä jokaisella oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja opetussuunnitelmiin.

Oppilaskunnan hallitus valitsee mm. vuotuisen päivätyökeräyksen kohteen ja on mukana suunnittelemassa koulun arkea ja juhlia. Keväisin oppilaskunta järjestää yhdessä yläkoulun oppilaskunnan kanssa oppilaskuntien toimintailtapäivän. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Hanna Azevedo.